ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

Βασικές Σπουδές

Ειδικότητα στην Αλλεργιολογία και Κλινική ανοσολογία

Διπλωματούχος της Ευρωπαϊκή Ακαδημία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας(European Academy of Allergy and Clinical Immunology, EAACI) (επιτυχών στις Ευρωπαϊκές Εξετάσεις Αλλεργιολογίας και Κλινική Ανοσολογίας)

Τίτλος Ειδικότητας στην Αλλεργιολογία

Ειδικευόμενος–εκπαιδευόμενος στο αντικείμενο της Αλλεργιολογίας-Κλινικής Ανοσολογία  στο Αλλεργιολογικό Τμήμα της Β΄ Πανεπιστημιακής Παιδιατρικής Κλινικής του «Νοσοκομείου Παίδων Παναγιώτης και Αγλαΐα Κυριακού»

ΕιδικότηταΕκπαίδευση Dermatology Department and Department of Cutaneous Allergy,στο Πανεπιστημιακό ΝοσοκομείοNorfolk and Norwich University Hospital, University of East Anglia, United Kindom

Ειδικότητα – Εκπαίδευση  Στην Α΄ Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική Κλινική και στο Εργαστήριο Λειτουργικού Ελέγχου της Αναπνοής του Νοσοκομείου «Σωτηρία»

ΕιδικότηταΕκπαίδευση  Department of Otorhinolaryngology & Head and Neck Surgery, Academic Medical Center, University of Amsterdam

 

Προαπαιτούμενη για την ολοκλήρωση της Ειδικότητας της Αλλεργιολογίας Ειδικότητα στην Παθολογία

Εκπαίδευση στη Β΄ Παθολογική Κλινική του 401 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Αθηνών

.

Εξειδικεύσεις

Εξειδίκευση στην Τροφική Αλλεργία στο Division of Allergy and Immunology, Icanh School of Medicine at Mount Sinai, New York, NY, USA.

Eιδίκευση στην Κνίδωση / Αγγειοίδημα στο Dermatology Department and Department of Allergy and Department of Cutaneous Allergy, Norfolk and Norwich University Hospital, University of East Anglia, UK

 

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Ειδίκευση στην βιοστατιστική (M.Sc., Biostatistician)

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Βιοστατιστική (Master of Science, M.Sc.) Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών: Ιατρική Σχολή και Τμήμα Μαθηματικών Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Τμήμα Μαθηματικών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

 

Διδακτορικά Διπλώματα (PhD)

Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και

Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών