Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Διερεύνηση, διάγνωση και θεραπεία για τις εξής παθήσεις:

Αλλεργική Ρινίτιδα
 • Χρόνια ρινίτιδα
 • Ολοετής αλλεργική ρινίτιδα
 • Εποχική αλλεργική ρινίτιδα
 • Επεισοδιακή ρινίτιδα
 • Τοπική αλλεργική ρινίτιδα
 • Ρινοκολπίτιδα με ή χωρίς ρινικούς πολύποδες
 • Επαγγελματική ρινίτιδα
Άσθμα
 • Χρόνιο αλλεργικό άσθμα
 • Εποχικό αλλεργικό άσθμα
Κνίδωση
 • Οξεία κνίδωση
 • Χρόνια κνίδωση
 • Υποτροπιάζουσα κνίδωση
 • Κνίδωση εξ' επαφής
 • Αυτοάνοση κνίδωση
Αγγειοοίδημα
 • Κληρονομικό αγγειοοίδημα
 • Επίκτητο αγγειοίδημα
 • Αγγειοοίδημα επαγώμενο από φάρμακα
Τροφική Αλλεργία
 • Τροφική αναφυλαξία
 • Τροφοεξαρτώμενη αλλεργία από άσκηση
 • Εντεροκολίτιδα από πρωτεΐνες τροφών (FPIES)
 • Προκτωκολίτιδα από πρωτεϊνες τροφών (FPIPS)

Δοκιμασίες-Τεστ που πραγματοποιούνται στο ιατρείο

Ενδοδερμικές δοκιμασίες

Διερεύνηση φαρμακευτικής αλλεργία και αλλεργίας στα δηλητήρια υμενοπτέρων.

Τροφικές προκλήσεις
 • Απλές, ανοιχτές τροφικές προκλήσεις (open food challenges)
 • Διπλές τυφλές τυχαιοποιημένες τροφικές προκλήσεις (double-blind placebo-controlled food challenges).
Δοκιμασία – Τεστ Αυτόλογου ορού

(Autologous Serum Skin Test)
(διερεύνηση αυτοάνοσης κνίδωσης).

Δοκιμασία – Τεστ Πάγου

διερεύνηση κνίδωσης εκ ψύχους.

Δοκιμασία – Τεστ Πιέσεως

διερεύνηση άμεσης και επιβραδυνόμενης κνίδωσης εκ πιέσεως.

Δοκιμασία μαννιτόλης

διερεύνηση βρογχικής υπεραντιδραστικότητας.

Ρινικές προκλήσεις

διερεύνηση αναπνευστική αλλεργίας.

Οφθαλμικές προκλήσεις

διερεύνηση αναπνευστική αλλεργίας και αλλεργικής επιπεφυκίτιδας

Atopy Patch Tests

διερεύνηση τροφικής αλλεργίας

Patch Test

διερεύνηση αλλεργική δερματίτιδας εξ επαφής.

Πραγματοποιούμενες θεραπείες σύμφωνα με τις εκάστοτε ενδείξεις:

Ανοσοθεραπεία – απευαισθητοποίηση (εμβόλια αλλεργίας)
 • Υπογλώσσια ανοσοθεραπεία

 • Υποδόρια ανοσοθεραπεία.

SOTI (specific oral tolerance induction)

απευαισθητοποιήσεις σε τροφική αλλεργία.


Dr. Γεώργιος Κωνσταντίνου. Allergology.gr |  All rights Reserved.