ΑΝΑΦΥΛΑΞΙΑ-ΝΕΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ – Γεώργιος Κωνσταντίνου

Η αναφυλαξία είναι μια σημαντική επείγουσα κλινική οντότητα την οποία όλοι οι επαγγελματίες υγείας θα πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν και να διαχειρίζονται. Η διάγνωση της αναφυλαξίας βασίζεται σε κλινικά κριτήρια ανεξάρτητα με την αναγνώριση ή μη, εκλυτικών παραγόντων ή υπευθύνων αλλεργιογόνων. Ο αλλεργιολογικός έλεγχος μπορεί να βοηθήσει σε δεύτερο χρόνο ώστε να αναγνωριστεί το αίτιο και άρα να αποφευχθεί η μελλοντική έκθεση σε αυτό. Θεραπεία πρώτης γραμμής αποτελεί η ενδομυϊκή χορήγηση επινεφρίνης, η οποία μπορεί να επαναληφθεί εάν και εφόσον κριθεί αναγκαίο μετά από τουλάχιστον πέντε λεπτά. Στις δευτερεύουσες θεραπευτικές παρεμβάσεις περιλαμβάνονται η απομάκρυνση του εκλυτικού παράγοντα-αλλεργιογόνου, εάν αυτό είναι δυνατόν να αναγνωριστεί αμέσως, η έγκαιρη κλήση βοήθειας, η σωστή τοποθέτηση του ασθενούς, η χορήγηση οξυγόνου, η ενδοφλέβια χορήγηση υγρών, η χορήγηση εισπνεομένων βρογχοδιασταλτικών βραχείας δράσης και η χορήγηση νεφελώματος επινεφρίνης με νεφελοποιητή. Ακολουθεί η χορήγηση Η1 και Η2 αντιισταμινικών καθώς και γλυκοκορτικοειδών. Οι ασθενείς θα πρέπει να παρακολουθούνται για ένα ικανό χρονικό διάστημα μετά την υποχώρηση των συμπτωμάτων και σημείων για τυχόν εμφάνιση όψιμων ή διφασικών αντιδράσεων. Ακολούθως, θα πρέπει να χορηγούνται τα φάρμακα πρώτων βοηθειών και οι ασθενείς να εκπαιδεύονται κατάλληλα ώστε να κατανοήσουν την ανάγκη να φέρουν πάντα μαζί τους την αυτοενιέμενη συσκευή επινεφρίνης, να είναι σε θέση να αναγνωρίσουν τα κρυμμένα ή εμφανή υπεύθυνα αλλεργιογόνα και έτσι να τα αποφύγουν αποτελεσματικά, να αναγνωρίζουν τα πρώιμα συμπτώματα και τα πρώτα σημεία της αναφυλαξίας και να γνωρίζουν το πότε υπάρχει ανάγκη χρήσης της επινεφρίνης και ποιος είναι ο ορθός τρόπος χρήσης της αυτοενιέμενης συσκευής. Η ίδια λογική εκπαίδευσης αφορά και τους φροντιστές των ασθενών αυτών συμπεριλαμβανομένων των γονέων, κηδεμόνων, παραμαννών, εκπαιδευτικών, φίλων, συντρόφων κτλ.

Λέξεις- Κλειδιά: Αναφυλαξία, αυτοενιέμενη επινεφρίνη, εκπαίδευση, εκλυτικός παράγοντας, αντιισταμινικά, θεραπεία πρώτης γραμμής

pdf

Αναφυλαξία


Dr. Γεώργιος Κωνσταντίνου. Allergology.gr |  All rights Reserved.