Κνίδωση - Αγγειοοίδημα

Τι είναι οι πομφοί; Οι πομφοί είναι οιδήματα του δέρματος, ερυθρού χρώματος, οι οποίοι συνοδεύονται από έντονο κνησμό. Οι πομφοί μπορεί να δημιουργηθούν ως κάποιο είδος αλλεργικής αντίδρασης αλλά έχουν...

Dr. Γεώργιος Κωνσταντίνου. Allergology.gr |  All rights Reserved.