ΑΝΑΦΥΛΑΞΙΑ-ΝΕΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ – Γεώργιος Κωνσταντίνου

Η αναφυλαξία είναι μια σημαντική επείγουσα κλινική οντότητα την οποία όλοι οι επαγγελματίες υγείας θα πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν και να διαχειρίζονται. Η διάγνωση της αναφυλαξίας βασίζεται...

Dr. Γεώργιος Κωνσταντίνου. Allergology.gr |  All rights Reserved.