Κνίδωση: Ταξινόμηση, διαγνωστική προσπέλαση και θεραπευτικοί χειρισμοί

1. Εισαγωγή-Ορισμοί Η κνίδωση εξ’ ορισμού χαρακτηρίζεται από την εμφάνιση στο δέρμα πομφών μικρής διάρκειας, εξ αιτίας διαφυγής πλάσματος στο γύρω συνδετικό ιστό1. Οι πομφοί είναι συνήθως ωχροί...

Κνίδωση - Αγγειοοίδημα

Τι είναι οι πομφοί; Οι πομφοί είναι οιδήματα του δέρματος, ερυθρού χρώματος, οι οποίοι συνοδεύονται από έντονο κνησμό. Οι πομφοί μπορεί να δημιουργηθούν ως κάποιο είδος αλλεργικής αντίδρασης αλλά έχουν...

Dr. Γεώργιος Κωνσταντίνου. Allergology.gr |  All rights Reserved.